Buôn chuyện du học 2

Trở lại với mục buôn chuyện du học số 2, mình kể chuyện vui đi học nhé! Ở trường đại học thì mình học toàn cùng các bạn Đức..mà có gặp sinh viên từ Pháp, Mỹ, Anh…thì cũng là Tây. Vậy nên trong lớp học mà toàn Tây để nhận…

Đọc tiếp

Heimweh – Nhớ nhà

Was habe ich aus Vietnam vermisst? Tôi đã nhớ những gì về Việt Nam ? 1. Meine Familie Es ist immer sehr schwer, ins Ausland zu gehen und zu studieren. Jetzt bin ich in einem anderen Land mit einer anderen Kultur und einer anderen Sprache. Jedes Mal, wenn ich krank…

Đọc tiếp