• Germany

Du Học Đức bằng chương trình tiếng Anh (miễn học phí-học phí ít)

Du Học Đức bằng chương trình tiếng Anh (miễn học phí hoàn toàn và học phí ít)
Thông tin tổng hợp chung còn lại các bạn tự tìm hiểu thêm. Sẽ cần phải liên tục cập nhập

Bậc học cử nhân (Bachelor) theo Khối ngành.

Chương trình học tiếng Anh chỉ tiêu rất có hạn, chỉ dành cho các bạn học lực khá trở lên và có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu từ mức 6.0-6.5 IELTS trở lên. Để được học thẳng đại học cần hoàn thành ít nhất 4 kỳ học ở Việt Nam. Chỉ được học thẳng theo cùng ngành – hoặc có thể cùng khối ngành tùy theo APS và quyết định của trường bên Đức.


I. Kinh tế ( Các ngành quản trị kinh doanh/ xuất nhập khẩu)

1. Business Administration – Logistics and Transportation – Berlin School of Economics and Law
Quản trị Kinh Doanh – Hậu Cần và Vận chuyển – Đại học Kinh tế và Luật Berlin

2. International Business Management – Berlin School of Economics and Law
Quản trị Kinh doanh Quốc tế – Đại học Kinh tế và Luật Berlin

3. International Business (BIB) – HTW Berlin – Berlin University of Applied Sciences
Kinh doanh Quốc tế – Đại học ứng dụng Berlin

4. International Business and Economics – University of Magdeburg
Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế – Đại học Tổng hợp Magdeburg

5. International Business – Nuremberg Institute of Technology
Kinh doanh Quốc tế – Đại học Kỹ Thuật Nuremberg

6. International Business – Reutlingen University
Kinh doanh Quốc tế – Đại học ứng dụng Reutlingen

7. International Management – University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt
Quản lý Quốc tế – Đại học ứng dụng Würzburg-Schweinfurt

8. International Management – Osnabrück University of Applied Sciences
Quản lý Quốc tế – Đại học ứng dụng Osnabrück

9. International Business Administration & Entrepreneurship – Leuphana University
Quản trị Kinh doanh Quốc tế và Doanh Nhân – Đại học Leuphana

10. International Business Management – Furtwangen University
Quản trị Kinh doanh Quốc tế – Đại học ứng dụng Furtwangen

11. Business Economics – Martin Luther University Halle-Wittenberg
Kinh tế Thương mại – Đại học Tổng hợp Halle

12. International Business and Social Sciences – Rhine-Waal University of Applied Sciences
Kinh doanh quốc tế và Khoa học Xã hội – Đại học ứng dụng Rhine-Waal

13. International Relations – Rhine-Waal University of Applied Sciences
Quan hệ Quốc tế – Đại học ứng dụng Rhine-Waal

14. International Taxation and Law- Rhine-Waal University of Applied Sciences
Thuế và Luật Quốc tế – Đại học ứng dụng Rhine-Waal

15. Mobility and Logistics – Rhine-Waal University of Applied Sciences
Di Chuyển Và Hậu Cần – Đại học ứng dụng Rhine-Waal

16. Logistics – University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt
Hậu Cần (Hoạt động Thương mại)- Đại Học Ứng Dụng Rhine-Waal

17. International Wine Business (IWB) – Geisenheim University
Kinh doanh Rượu vang Quốc Tế – Đại học Geisenheim

18. Baltic Management Studies (BMS) – Stralsund University of Applied Sciences
Nghiên cứu quản lý vùng Baltic – Đại học ứng dụng Stralsund

II. Quản trị kinh doanh kết hợp với Công nghệ thông tin/ Kỹ thuật

1. International Business and Technology – Nuremberg Institute of Technology
Kinh doanh Quốc tế và Công Nghệ – Đại Học Kỹ Thuật Nuremberg

2. Business Administration with Informatics – Südwestfalen University of Applied Sciences
Quản trị kinh doanh với Tin học – Đại Học Ứng Dụng Südwestfalen

3. Business and Engineering – Würzburg-Schweinfurt University of Applied Sciences
4. Engineering and Management – Technische Hochschule Ingolstadt
Kỹ thuật và Quản lý – Đại học Kỹ Thuật Ingolstadt

5. Agribusiness – Rhine-Waal University of Applied Sciences
Kinh doanh Nông Nghiệp – Đại học ứng dụng Rhine-Waal

III. Kỹ Thuật

1. Mechanical Engineering – Rhine-Waal University of Applied Sciences
Kỹ thuật Cơ Khí – Đại học ứng dụng Rhine-Waal

2. Industrial Engineering – Rhine-Waal University of Applied Sciences
Kỹ thuật Công Nghiệp – Đại học ứng dụng Rhine-Waal

3. Industrial Engineering / Maintenance and Operation – Deggendorf Institute of Technology
Kỹ thuật công nghiệp / bảo trì và hoạt động – Đại học Công nghệ Deggendorf

IV. Công nghệ thông tin và Thiết kế đồ họa

1. Information Engineering – Hamburg University of Applied Sciences
Kỹ thuật Thông tin – Đại Học Ứng Dụng Hamburg

2. Computational Linguistics – University of Tuebingen
Ngôn Ngữ Máy Tính – Đại Học Tổng Hợp Tuebingen

(Bắt đầu từ kỳ học mùa đông 2017-2018 thu 1500 Euro/học kỳ)

3. Communication and Information Engineering – Rhine-Waal University of Applied Sciences
Truyền Thông và Thông Tin Kỹ Thuật – Đại Học Ứng Dụng Rhine-Waal

4. Communication Design – Rhine-Waal University of Applied Sciences
Thiết Kế Truyền Thông – Đại Học Ứng Dụng Rhine-Waal

5. Digital Games – TH Köln (University of Applied Sciences)
Đồ họa Game – Đại Học Kỹ thuật Ứng Dụng Cologne

V. Khoa Học Tự Nhiên
Rhine-Waal University of Applied Sciences (Đại Học Ứng Dụng Rhine-Waal)
1. Biomaterials Science – Vật liệu Sinh học
2. Science Communication and Bionics – Khoa học thông tin và Kỹ thuật Sinh học
3. Environment and Energy – Môi trường và Năng lượng
4. Sustainable Agriculture – Nông nghiệp bền vững
5. Bioengineering – Kỹ thuật Sinh học

Các Đại học khác:

6. Environmental and Resource Management Brandenburg – University of Technology Cottbus-Senftenberg
Môi trường và quản lý tài nguyên – Đại học ứng dụng Cottbus-Senftenberg

Cập nhập tháng 8/2021:

Đại học ứng dụng Niederrhein, bang NRW

https://www.hs-niederrhein.de/about-us/degree-programmes/

VI. Xã Hội Nhân Văn

1. Liberal Arts and Sciences (LAS) at University College Freiburg (UCF) – University of Freiburg
Giáo dục Đai Cương và Khoa Học – Đại Học Tổng Hợp Freiburg

(Bắt đầu từ kỳ học mùa đông 2017-2018 thu 1500 Euro/học kỳ)

2. Gender and Diversity – Rhine-Waal University of Applied Sciences
Giới Tính và Sự Đa Dạng – Đại Học Ứng Dụng Rhine-Waal

3. Interdisciplinary American Studies – University of Tuebingen
Hoa Kỳ Học Liên Ngành – Đại Học Tổng Hợp Tuebingen

(Bắt đầu từ kỳ học mùa đông 2017-2018 thu 1500 Euro/học kỳ)

Bậc học Thạc sĩ (Master) theo Khối ngành (sẽ cập nhâp sau)

Comments

comments