• Germany

Heimweh – Nhớ nhà

Was habe ich aus Vietnam vermisst? Tôi đã nhớ những gì về Việt Nam ? 1. Meine Familie Es ist immer sehr schwer, ins Ausland zu gehen und zu studieren. […]

Trở thành tân sinh viên

Sau quãng thời gian miệt mài học tiếng Đức và kết thúc khóa học dự bị kéo dài 1 năm, hoặc đã thi xong chứng chỉ tiếng Đức DSH/Testdaf bạn […]