Wie man sich an das Leben in einem anderen Land anpasst.

Wie man sich an das Leben in einem anderen Land anpasst.

Làm thế nào để thích nghi với cuộc sống ở một nước khác.

1.Lernen Sie Fremdsprachen

Englisch ist eine globale Sprache und natürlich sehr nützlich. Wir können mit englisch Sprechenden auf der ganzen Welt kommuniziere, das ist auf Reisen besonders wichtig.
Allerdings sollte man die Landessprache lernen, wenn man dort längere Zeit verbringen möchte. Je mehr, desto besser.

Es wird Ihnen helfen, Dokumente mit der Behörde zu überwinden, sich leichter zu integrieren oder sogar einen Teilzeitjob zu finden.
Zum Beispiel: Ich habe, in Vietnam, über 5 Monate Deutsch gelernt und dort die B1-Prüfung bestanden. Als ich in Deutschland angekommen bin, konnte ich dennoch nicht viel verstehen, aber es war hilfreich. Ich konnte zumindest die Schrift lesen, grundlegende Konversation und bestimmte Situationen behandeln.

1. Bạn hãy học ngoại ngữ

Tiếng Anh là một ngôn ngữ toàn cầu và tất nhiên là rất hữu ích. Chúng ta có thể giao tiếp với người nói tiếng Anh trên thế giới, trong đó đặc biệt quan trọng khi đi du lịch.
Tuy nhiên, ta nên học ngôn ngữ địa phương nếu bạn muốn ở đó một thời gian một thời gian dài. Càng nhiều càng tốt.

Nó sẽ giúp bạn giải quyết các văn bản giấy tờ với cơ quan chức năng, dễ dành hội nhập hơn, hoặc thậm chí để tìm một công việc bán thời gian.
Ví dụ: Tôi đã học tại , hơn 5 tháng tiếng Đức và đỗ kỳ thi B1ở Việt Nam. Khi tôi đến ở Đức, tôi vẫn không thể hiểu nhiều, nhưng điều đó đã hữu ích. Tôi ít nhất có thể đọc các văn bản, xoay xở được giao tiếp cơ bản và xử lý các tình huống cụ thể.

2. Suchen Sie Freunde
Es ist das Beste, einige Freunde zu haben. Am Anfang können Sie Webseiten oder Apps durchsuchen. Später können Sie einfach Freunde in Ihrem Unterricht an der Universität oder am Arbeitsplatz finden.

Es gibt Leute, die auch im Ausland leben und deine Situation gut verstehen können.
Treffen Sie sich mit internationalen Studenten: Sie können neue Kulturen erleben und viele neue Dinge lernen.

Zum Beispiel: Ich habe Kontakt mit den vietnamesischen Studenten an der Universität von Tübingen und der Vietnamesischen Gemeinschaft hier. Wir teilen unsere Erfahrungen, kochen traditionelle Gerichten und feiern gemeinsam Veranstaltungen.

2. Tìm kiếm bạn bè

Tốt nhất là có một vài người bạn. Đầu tiên bạn có thể tìm qua các trang web hoặc Apps kết bạn. Sau này bạn có thể tìm bạn trong giờ học ở trường đại học hoặc ở chỗ làm

Có những người cũng sống ở nước ngoài và có thể thấu hiểu tình cảnh của bạn.

Hãy gặp sinh viên quốc tế: Bạn có thể trải nghiệm những nền văn hóa mới và học nhiều điều mới.

Ví dụ: Tôi giữ liên lạc với sinh viên Việt Nam ở đại học Tübingen và cộng đồng người Việt ở đây. Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình, nấu những món ăn truyên thống và tổ chức các sự kiện cùng nhau.

3. Kennen Sie die Kultur
Wenn Sie ein fremdes Land besuchen, sollen Sie den Bräuchen folgen. Sie können mehr über ausländische Bräuche im Internet erfahren, auf Youtube Videos ansehen oder Ihre neuen Freunde fragen.

Zum Beispiel über Tischmanieren: Mit offenem Mund zu essen und das Schmatzen ist in Asien völlig normal und Teil unserer Kultur, man drückt damit seinen Respekt und Genuss vom Essen aus. Das ist in der westlichen Gesellschaft  unhöflich.
In Asien, wenn jemand niest sagen wir normalerweise gar nichts. In Deutschland sagen Sie “Gesundheit”. Am Anfang fand ich das merkwürdig, aber mit der Zeit fand ich es normal.

3. Hãy biết về văn hóa

Khi bạn tới thăm một đất nước lạ, bạn nên tuân theo phong tục ở đây. Bạn có thể biết thêm về phong tục nước ngoài trên mạng, các video trên YouTube hoặc hỏi những người bạn mới.

Ví dụ về phong tục ăn uống: Nếu mở miệng khi ăn và nhai tóp tép ở châu Á là hoàn toàn bình thường và là một phần văn hóa của chúng ta, người ta thể hiện tự tôn trọng và sự thưởng thức bữa ăn qua điều đó. Chuyện này ở phương Tây thì là không lịch sự

Ở châu Á, khi ai đó hắt xì hơi thì bình thường người ta không nói gì hết. Ở Đức người ta nói “Gesundheit” (Chúc sức khỏe). Ban đầu tôi cảm thấy lạ, nhưng với thời gian thì tôi thấy điều này bình thường

4. Umgang mit dem Kulturschock

Ich bin mir sicher, dass es Momente geben wird, bei denen sie durch den Kulturschock enttäuscht sein werden.
In Wirklichkeit sind die Dinge durch den Kulturunterschied, im Vergleich zu Ihren Erwartungen, sehr anders.
Beispiel: Sie gehen in ein anderes Land und möchten sofort Freunde finden. Allerdings ist das nicht so leicht in Deutschland. Die Deutschen brauchen Zeit, um guten Freunde zu werden. Sie geben nur sehr selten ihre Handynummer bei einem ersten Treffen heraus.

4. Giải quyết với cú sốc văn hóa

Tôi chắc chắn rằng sẽ có những lúc bạn cảm thấy thất vọng bởi vì cú sốc văn hóa. Trong thực tế bởi vì sự khác biệt văn hóa mọi chuyện xảy ra rất khác so với sự mong đợi của bạn.

Ví dụ: Bạn tới một đất nước khác và muốn kết bạn nhanh chóng. Tuy nhiên điều đó không hề dễ dàng ở Đức. Người Đức cần thời gian để trở thành bạn tốt của nhau. Họ hiếm khi cho số điện thoại của họ trong lần gặp đầu tiên.

5. Heimweh überwinden

Heimweh kommt vor. Es gibt viele Faktoren, die zum Heimweh führen. Es kann Ihr Lieblingsessen, familiäre Atmosphäre oder Ihre Muttersprache sein.
Zum Beispiel: Sie werden auf jeden Fall den Geschmack des heimischen und bekannten Essens vermissen. Sie sollten lernen, wie man heimische Gerichte kocht, indem sie Rezepte oder Videos auf YouTube anzuschauen.
Verbringen Sie Zeit mit Ihren neuen Freunden. Sie lernen mehr über ihre Kultur und haben eine gute Zeit.
Finden Sie ein Hobby oder fordern Sie sich mit neuen Aktivitäten heraus.
Neben ihrem Studium sollen Sie auch etwas anderes machen. Wenn Sie Sport treiben, gehen Sie zu einem Sportverein an Ihrer Universität. Scheuen Sie sich nicht neue Sportarten, Tänze oder andere neue Aktivitäten zu versuchen. Wenn Sie Ballett lernen möchten, tun sie es.
Es wird Sie beschäftigen, deine potentiellen Fähigkeiten entwickeln und es wird einfacher sich zu integrieren.

5. Vượt qua nỗi nhớ nhà:

Nỗi nhớ nhà xảy ra. Có nhiều yếu tố dẫn tới nỗi nhớ nhà. Có thể là món ăn yêu thích của bạn, không khí gia đình hoặc là tiếng mẹ đẻ.

Ví dụ: Bạn chắc chắn sẽ nhớ hương vị của các món ăn tại nhà và các món ăn quen thuộc. Bạn nên học nấu các món ăn tại nhà có thể bằng cách xem công thức hoặc các video trên YouTube.

Hãy dành thời gian với những người bạn mới. Bạn sẽ học thêm về văn hóa của họ và có một  quãng thời gian vui vẻ.

Tìm một sở thích hoặc thử thách bản thân mình với những hoạt động mới.

Ngoài việc học bạn nên thử làm những điều khác. Nếu bạn tập thể thao, hãy tới câu lạc bộ thể thao của trường đại học bạn. Đừng ngại thử những môn thể thao mới, điệu nhay hoặc các hoạt động mới. Nêu bạn muốn học ba lê, hãy làm đi.

Điều đó sẽ khiến bạn bận rộn, phát triển khả năng tiềm ẩn của bạn và sẽ giúp bạn dễ dàng hòa nhập hơn.


ngchuuu

Chào mọi người, mình là Ngân hiện đang học tập và sinh sống tại Đức. Trong blog này mình sẽ viết về du học, cuộc sống và văn hóa Đức