Gewinner der Postkarten

Vielen Dank für eure Teilnahme – Cảm ơn sự tham gia của các bạn ^^ Chương trình tặng bưu thiếp “Postkarten Gewinnspiel” đã kết thúc rồi ! Đọc được những lời nhận xét chân tình của độc giả trang nganchu.de là một sự động viên và khích lệ lớn đối…

Đọc tiếp