• Germany
German
Phỏng vấn giảng viên Đức

Phỏng vấn giảng viên Đức

Trong lớp học Văn hóa, mình được phân đi dự giờ một buổi học của sinh viên ngành Đức ngữ (Germanistik). Sau khi ngồi dự giờ mình đã phỏng vấn giảng viên và dưới đây là một phần của bài phỏng vấn. Mình dịch sơ bộ thôi ra tiếng Việt nhé !

#UniversitätTübingen #SommerSemester2015

 

Seminar: Einführung in die Sprachwissenschaft

Hội thảo: Giới thiệu về Ngôn ngữ học

1) Wie organisieren Sie dieses Seminar oder wie läuft dieses Seminar?

Also ich habe für mein Seminar immer Handouts, wie Sie wissen und bemühe mich immer bei dem Handout einerseits die wichtigsten Teile des Stoffes noch einmal zu wiederholen. Es gibt auch immer eine Pflichtlektüre die ich voraussetze, die Studierenden sollen das zu Hause lesen. Und der Zweck des Seminars besteht darin das auch noch einmal im Rahmen der Handouts aufzubereiten und dann im Rahmen kleiner Übungen nochmal zu üben. Es gibt zwei kleinere Hausübungen. Die erste vor den Pfingstferien fällig, die nächste ist in zwei Wochen fällig und dann noch eine größere Hausübung dann im Anfang Juli die dann quasi dann noch mal den ganzen Stoff wiederholt.
Es kommt immer darauf an. Wann man mit einem Handout quasi sowie viel Diskussion einer Sitzung gibt, wie viel Fragen, Kommentare im Laufe der Sitzung anfallen und es ist jetzt nicht so das ich den Anspruch hab, ein bestimmtes Handout in der aktuellen Sitzung fertig zu kriegen. Wenn ein Handout in einer Sitzung nicht fertig wird, machen wir damit in der nächsten Sitzung weiter. Der Stoff der beiden Handouts die wir heute besprochen haben geht dann ineinander über, das ist der erste Teil und das zweite baut darauf auf. Man könnte das alles als ein großes Handout austeilen, aber erfahrungsgemäß ist es besser wenn man zuerst mal ein Teil austeilt dann erst den nächsten Teil. Wenn ein Teil dann mal mehr Kommentare erzeugt kann man dies im anderen Handout mit einarbeiten. Es gibt ja immer einen Austausch zwischen Dozenten/innen und Studierenden. Dann kann man diese im nächsten Handout noch einmal ansprechen.

Ngài tổ chức buổi hội thảo như thế nào hoặc cuộc hội thảo này diễn ra thế nào ?

Tôi luôn có tài liệu phát tay (Handout) trong hội thảo của mình, như bạn biết và tôi cố gắng một mặt nhắc lại những phần bài học quan trọng nhất. Luôn luôn có phần đọc bắt buộc tôi yêu cầu, sinh viên nên đọc chúng ở nhà. Và mục đích của hội thảo là cũng một lần nữa chuẩn bị theo khung của tài liệu và sau đó luyện tập các bài tập nhỏ trong chương trình một lần nữa . Có hai bài tập nhỏ về nhà . Bài đầu tiên rơi vào trước Lễ Ngũ Tuần, bài tiếp theo là sau hai tuần, và đầu tháng 7 thì gần như sau đó một lần nữa nhắc lại toàn bộ chủ đề. Tùy thuộc vào, khi chúng tôi với một tài liêu có nhiều thảo luận trong một cuộc hội thảo, có bao nhiêu câu hỏi, bình luận phát sinh trong quá trình diễn ra hội nghị và không phải là tôi có quyền, hoàn thành một tài liệu nhất định trong một buổi hội nghị. Nếu một tài liệu trong một buổi hội nghị chưa được hoàn thành, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn về nó trong buổi hội nghị tiếp theo.

Chủ đề của hai tài liệu phát mà chúng tôi đã thảo luận ngày hôm nay liên quan tới nhau, đó là phần đầu tiên và phần thứ hai được xây dựng trên đó. Bạn có thể chia một bản tài liệu lớn, nhưng kinh nghiệm cho thấy rằng tốt hơn là nếu  chia một phần rồi phần tiếp theo. Nếu một phần có nhiều bình luận bạn có thể kết hợp điều này với tài liệu khác. Luôn luôn có một cuộc trao đổi giữa giảng viên / sinh viên. Sau đó, bạn có thể đề cập về những điều này trong những bản tài liệu phát tay sau.

 

2) Was macht ein gutes Seminar aus?
Für mich es ist wichtig, dass es viele Interaktionen gibt. Je mehr Teilnehmer und Teilnehmerin im Seminar involviert sind, je mehr sie Frage stellen und Kommentar einbringen, oder auch gern mal etwas diskutieren. Je mehr Interaktion es gibt, desto besser.

Điều gì làm nên một hội thảo tốt?


Đối với tôi, điều quan trọng là có nhiều sự tương tác. Càng nhiều người tham gia vào các buổi hội thảo, càng đặt nhiều câu hỏi và mang lại bình luận, hoặc cũng thích thảo luận gì đó. Càng có nhiều sự tương tác, thì càng tốt hơn.

3) Was sollen Sie unbedingt im Seminar vermeiden, wenn es zu viele Fragen gibt?
Es gibt verschieden Arten von Fragen. Die kurzen Fragen, die beantworte ich natürlich sofort. Es gibt kurze Fragen, die vielleicht nur einen Student interessiert, dann werde ich bald zum Hauptinhalt zurückkehren. Es ist immer wichtig, die Studenten nicht zu demotivieren. Ich finde, Motivation ist eine wichtige Komponente für den Lernerfolg. Wenn jemand eine längere Frage stellt, die nichts mit dem Thema zu tun hat, dann werde ich sagen „das ist etwas das ich lieber mit euch später nach der Sitzung bespreche“.

Những điều gì ngài nên nhất định tránh trong cuộc hội thảo, khi có quá nhiều câu hỏi?

Có nhiều loại câu hỏi khác nhau. Có những câu hỏi ngắn mà tôi trả lời tất nhiên ngay lập tức. Có những câu hỏi ngắn mà có thể được quan tâm chỉ bởi một sinh viên, tôi sẽ sớm trở lại với nội dung chính. Điều luôn là quan trọng không làm sinh viên thấy bị tước bỏ động lực. Tôi nghĩ động lực là một thành phần quan trọng của việc học tập thành công. Nếu ai đó hỏi một câu hỏi dài mà không có gì liên quan với chủ đề, tôi sẽ nói rằng “đây là điều mà tôi muốn thảo luận với bạn sau buổi hội thảo hơn.”

4) Was ist das für ein Gefühl, wenn sie im Seminar einen scheinbar peinlichen Fehler gemacht haben?
Ich denke grundsätzlich, ist es immer gut für die Unterrichtsatmosphäre, wenn man etwas Humor mitbringt. Wenn man ein Tippfehler macht. Wenn man einfach sagt das etwas schief gegangen ist und es dann korrigiert. Im Prinzip es gibt keinen Grund sich hier wegen eines Tippfehlers oder etwas Ähnlichem sich zu schämen, sowas passiert einfach.

Ngài có cảm giác gì, khi ngài mắc một lỗi sai khá là ngượng ngùng trong cuộc hội thảo?

Tôi nghĩ rằng về cơ bản, nó luôn luôn tốt cho môi trường giảng dạy, nếu bạn mang đôi chút hài hước vào. Nếu bạn mắc lỗi chính tả. Nếu người ta chỉ đơn giản nói rằng một cái gì đó đã sai và sau đó điều chỉnh nó. Về nguyên tắc không có lý do gì để phải xấu hổ ở đây vì một lỗi chính tả hoặc một điều gì tương tự, điều đó đơn giản là xảy ra thôi.
5) Was erwarten Sie von den Lernenden?
Von den Lernenden erwarte ich mir, dass sie natürlich auch den Aufwand investieren der notwendig ist. Ich erwarte von den Lernenden, dass sie die Pflichtlektüre lesen, die Hausübungen gewissenhaft bearbeiten, das sie während der Seminarsitzung mitarbeiten, das sie zuhause auch noch vielleicht die Musterlösungen durchsehen oder das sie sich zumindest bei der Hausübung die Musterlösung ansehen und sehen bzw. vergleichen was die Musterlösung oder der Dozent vorschlägt. Um sicher zu gehen, dass sie es auch verstanden haben was sie falsch gemacht haben und was richtig war. Also das sind die Sache, die ich erwarte. Es macht keinen Sinn in einem Seminar dieser Art, wenn die Leute nur jede Woche 2 Stunden da sitzen und es irgendwann langweilig finden und am Ende des Semesters zur Klausur kommen. Eine gewisse aktive Mitarbeit sollte es beim Seminar schon sein.

Ngài mong đợi gì từ học viên?

Từ  học viên tôi hy vọng rằng, họ tất nhiên cũng đầu tư nỗ lực , điều mà rất cần thiết. Tôi hy vọng rằng các học viên, họ nên đọc bài đọc được yêu cầu, chỉnh sửa bài tập về nhà tận tâm, họ cùng tham gia trong buổi hội thảo, ở nhà cũng có thể xem xét các bài giải mẫu  hoặc là họ ít nhất là nhìn vào các bài tập và các giải đáp mẫu, ví dụ xem và so sánh những gì các giải pháp mẫu hay gợi ý của giảng viên. Để chắc chắn rằng họ hiểu những gì họ đã làm sai và những gì là đúng. Vì vậy, đó là những điều mà tôi mong đợi. Không có ý nghĩa gì  trong một cuộc hội thảo loại hình này, khi mọi người chỉ mỗi tuần hai giờ ngồi đó và cảm thấy nó đôi khi nhàm chán và đi đến kỳ thi cuối học kỳ. Ở một cuộc hội thảo cần có một sự tham gia tích cực.

Comments

comments