Käse-Phô mai

Chuyện vui: Beschreiben eine komische oder missverständliche Situation, die du mit Deutschen erlebt hast (Mô tả một tình huống kỳ lạ hoặc gây hiểu nhầm mà bạn trải nghiệm với người Đức) —Bạn nào biết tiếng Đức thì đọc cho vui mình sẽ dịch sau– Da ich aus Vietnam komme,…

Đọc tiếp